Καθημερινή ενημέρωση υπολοίπων και διαχείριση (προγραμματισμός) πληρωμών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, δαπανών).

Online ενημέρωση για ΦΠΑ, ταμείο, cash flow, IKA, ΦΜΥ, Δημοτικός Φόρος.

Μισθοδοσία, ανάλυση κόστους, σενάρια επιλογές, επιδοτούμενα προγράμματα.

Κοστολόγηση.

Εξωτερικές Εργασίες.

Εξοπλισμός (λογισμικό, εκτυπωτής)...ΔΩΡΕΑΝ!