Φορολογική Δήλωση

ONLINE

Φορολογική Δήλωση

ONLINE

Η φορολογική σας δήλωση...

online

Όλη η διαδικασία...

στο κινητό σας!

Πρόβλεψη φόρου...

…χωρίς απόκλιση!

E1, E2, E3, E9, N

Α21

Αναδρομικά

Τεκμήρια

Κάτοικοι Εξωτερικού

Παγκόσμιο Εισόδημα

ΕΝΦΙΑ

Κτηματολόγιο

Τακτοποιήσεις ακινήτων

Η Φορολογική σου δήλωση, ONLINE…

Smart Tax:, Επικοινώνησε μαζί μας,

…Skype, Zoom, Social Media…Google Drive …

Smart Tax:, Επικοινώνησε μαζί μας,

…έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά!

Smart Tax:, Επικοινώνησε μαζί μας,

Φορολογική δήλωση 2023

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Συχνές ερωτήσεις – απαντήσεις

Σχετικές διατάξεις ΑΑΔΕ

Τύπος και περιεχόμενο της φορολογικής δήλωσης – Α1042/30-03-2023 Α. 1118 /2021  –  Ε. 2112 /2021  –  Α. 1112 /2021
Οδηγίες εντύπου Ε3 – Ε2018 /28-03-2023 Α. 1052 /2021  –  Α. 1035 /2021  –  N. 4714 /2020
Οδηγός συμπλήρωσης εντύπου Ε3 – Χρήσης 2022 Α. 1038 /2020  –  Α. 1185 /2019  –  A. 1101 /2019
Α. 1099 /2019.  –  Νόμος 4172 /2013
Βιβλιαράκι οδηγιών:Φορολογική δήλωση 2023

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2022, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. Τύπος και περιεχόμενο της πράξης διοικητικού/διορθωτικού προσδιορισμού φόρου φορολογικών ετών 2022 και εφεξής.
Φορολογική δήλωση 2022

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2021, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή.

Έντυπα:

Royal blue book icon - Free royal blue book iconsΚάτοικοι Αλλοδαπής

Για να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα ο κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να:

- εξουσιοδοτήσει κάποιον μόνιμο κάτοικο Ελλάδος να του εκδώσει ΑΦΜ και να γίνει φορολογικός του εκπρόσωπος.

- Στην εξουσιοδότηση πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο (πατρικό) μητέρας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, η σημερινή πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και o αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπως επίσης και ένα e-mail επικοινωνίας.

- Την εξουσιοδότηση θα τη σφραγίσει το ελληνικό προξενείο ή αλλοδαπή υπηρεσία, μόνο που αν πάει σε αλλοδαπή υπηρεσία πρέπει να βάλει και σφραγίδα APOSTILLE

- Εάν ο κάτοικος εξωτερικού βρίσκεται στην Ελλάδα τότε η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι από το ΚΕΠ.

- Την εξουσιοδότηση και μία φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του, θα τα στείλει στον φορολογικό του εκπρόσωπο, ο οποίος θα μας τα προσκομίσει στη ΔΟΥ ΚΑτοίκων Εξωτερικού για να εκδοθεί ο ΑΦΜ του.

- Εάν ο ίδιος ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να προσέλθει στη ΔΟΥ, τότε:

-> πρέπει να κλείσει ραντεβού μέσω της ψηφιακής πύλης της AADE

-> και να έχει μαζί του το έντυπο Δ210

->φωτοτυπία την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του

->και μία υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από έναν μόνιμο κάτοικο Ελλάδας που να δηλώνει ότι δέχεται να είναι φορολογικός εκπρόσωπς του κατοίκου εξωτερικού.

Κάτοικοι Αλλοδαπής

Για να αποκτήσει ΑΦΜ στην Ελλάδα ο κάτοικος εξωτερικού, πρέπει να:

- εξουσιοδοτήσει κάποιον μόνιμο κάτοικο Ελλάδος να του εκδώσει ΑΦΜ και να γίνει φορολογικός του εκπρόσωπος.

- Στην εξουσιοδότηση πρέπει να αναφέρονται τα πλήρη προσωπικά του στοιχεία: ονοματεπώνυμο πατέρα, ονοματεπώνυμο (πατρικό) μητέρας, ημερομηνία και τόπος γέννησης, η σημερινή πλήρης διεύθυνση κατοικίας του και o αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου, όπως επίσης και ένα e-mail επικοινωνίας.

- Την εξουσιοδότηση θα τη σφραγίσει το ελληνικό προξενείο ή αλλοδαπή υπηρεσία, μόνο που αν πάει σε αλλοδαπή υπηρεσία πρέπει να βάλει και σφραγίδα APOSTILLE

- Εάν ο κάτοικος εξωτερικού βρίσκεται στην Ελλάδα τότε η εξουσιοδότηση μπορεί να είναι από το ΚΕΠ.

- Την εξουσιοδότηση και μία φωτοτυπία του διαβατηρίου ή της ταυτότητάς του, θα τα στείλει στον φορολογικό του εκπρόσωπο, ο οποίος θα μας τα προσκομίσει στη ΔΟΥ ΚΑτοίκων Εξωτερικού για να εκδοθεί ο ΑΦΜ του.

- Εάν ο ίδιος ο κάτοικος εξωτερικού μπορεί να προσέλθει στη ΔΟΥ, τότε:

-> πρέπει να κλείσει ραντεβού μέσω της ψηφιακής πύλης της AADE

-> και να έχει μαζί του το έντυπο Δ210

->φωτοτυπία την ταυτότητά του ή το διαβατήριό του

->και μία υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής από έναν μόνιμο κάτοικο Ελλάδας που να δηλώνει ότι δέχεται να είναι φορολογικός εκπρόσωπς του κατοίκου εξωτερικού.

Ενδιαφέρομαι
Ενδιαφέρομαι