Επιχείρηση:

Επιχείρηση:Παρέχουμε online υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, επικοινωνούμε μαζί σας καθημερινά και  είμαστε στο χώρο σας όποτε μας χρειαστείτε.

Μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας, αλλά και πώς να προχωρήσετε στο επόμενο επενδυτικό σας βήμα.Ιδιώτης:

 • Βεβαίωση Εμβολιασμού

 • Βεβαίωση Μετακίνησης

 • Ενημερότητα Ασφαλιστική

 • Ενημερότητα Φορολογική

 • Εκτύπωση Δόσεων

 • Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος

 • Εκτύπωση Ενημερωτικού Σύνταξης

 • Εκτύπωση Ταυτότητας Οφειλής

 • Εκτύπωση Φορολογικών εγγράφων

Παρέχουμε online υπηρεσίες σε επιχειρήσεις και ιδιώτες, επικοινωνούμε μαζί σας καθημερινά και  είμαστε στο χώρο σας όποτε μας χρειαστείτε.

Μαζί μπορούμε να βρούμε τις λύσεις που χρειάζεστε για την επιχείρησή σας, αλλά και πώς να προχωρήσετε στο επόμενο επενδυτικό σας βήμα.

Ιδιώτης:

 • Βεβαίωση Εμβολιασμού

 • Βεβαίωση Μετακίνησης

 • Ενημερότητα Ασφαλιστική

 • Ενημερότητα Φορολογική

 • Εκτύπωση Δόσεων

 • Εκτύπωση Εκκαθαριστικού Σημειώματος

 • Εκτύπωση Ενημερωτικού Σύνταξης

 • Εκτύπωση Ταυτότητας Οφειλής

 • Εκτύπωση Φορολογικών εγγράφων

 • Αίτηση Α21

 • Αίτηση Ακατάσχετου τραπεζικού λογαριασμού

 • Αίτηση Δήμο τακτοποίησης τ.μ.

 • Αίτηση Ενοικίου

 • Αίτηση εξόδων κηδείας

 • Αίτηση επιδότησης θέρμανσης

 • Αίτηση επιδότησης ρεύματος (Power Pass)

 • Αίτηση ηλεκτρικών συσκευών

 • Αίτηση ΚΕΠΑ

 • Αίτηση έκδοσης Κλειδαρίθμου

 • Αίτηση κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο

 • Αίτηση Οικογενειακός Ιατρός

 • Αίτηση ΟΠΕΚΑ

 • Αίτηση για Πιστοποιητικό

 • Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών

 • Αίτηση Συνταγογράφησης

 • Αίτηση Σύνταξης

 • Αίτηση Φοιτητικό επίδομα

 • Αίτηση Χωριστής Φορολογικής Δήλωσης

 • Δήλωση Ακινήτου (Ε9)

 • Δήλωση Airbnb

 • Δήλωση Δανείου Ιδιωτών (3,6%)

 • Δήλωση Δωρεάς  συγγενών Α βαθμού

 • Δήλωση Κτηματολογίου

 • Δήλωση Μερίσματος

 • Δήλωση Παρακρατούμενου Φόρου

 • Δήλωση Φορολογική

 • Δήλωση Φορολογική (αναδρομικών)

 • Δήλωση Market Pass

 • Δήλωση myCAR

 • Δήλωση myDATA

 • Δήλωση myProperty