Εμπορική Επιχείρηση

Εμπορική Επιχείρηση

iΕμπορική

✓ Καθημερινή ενημέρωση υπολοίπων και διαχείριση (προγραμματισμός) πληρωμών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, δαπανών).

✓ Online ενημέρωση για ΦΠΑ, ταμείο, cash flow, IKA, ΦΜΥ, Δημοτικός Φόρος.

✓ Μισθοδοσία, ανάλυση κόστους, σενάρια επιλογές, επιδοτούμενα προγράμματα.

✓ Κοστολόγηση.

✓ Εξωτερικές Εργασίες.

✓ Εξοπλισμός

  • Καθημερινή ενημέρωση υπολοίπων και διαχείριση (προγραμματισμός) πληρωμών (εμπορευμάτων, πρώτων υλών, δαπανών).

  • Online ενημέρωση για ΦΠΑ, ταμείο, cash flow, IKA, ΦΜΥ, Δημοτικός Φόρος.

  • Μισθοδοσία, ανάλυση κόστους, σενάρια επιλογές, επιδοτούμενα προγράμματα.

  • Κοστολόγηση.

  • Εξωτερικές Εργασίες.

  • ΕξοπλισμόςΚαφετέρια

Hotel

Ιατρός

Βιβλιοπωλείο

Τυπογραφείο

Διαχείριση δικαιωμάτων

Εστιατόριο

e-shop

Φαρμακείο

Κατασκευστής

Φωτοβολταϊκό πάρκο

Κομμωτήριο

Αυτοκίνητο

Moto

Mini Market

Web Developer

Ψυκτικός

Αθλητικός Σύλλογος

Τεχνικός

Καλλιτέχνης

Νομικός

Επιπλοποιός

Ναυπηγός

Play Opap

and more

Επικοινωνήστε μαζί μας