Συγκεντρωτική πληροφόρηση
To Small Family Office αποτελεί τη λύση στην καθημερινή ανάγκη για περισσότερο έλεγχο και συγκεντρωτική πληροφόρηση στις συνολικές δραστηριότητες – υποχρεώσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής οικογένειας.
Σε ποιους απευθύνεται (ενδεικτικά):

ο οποίος έστω ότι δραστηριοποιείται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες.  Θέλει να έχει συγκεντρωτική εικόνα σχετικά με :

 • Τί γίνεται στην κάθε επιχείρησή του;
 • Ποιά η πορεία εργασιών της κάθε επιχείρησης;
 • Ποιές οι υποχρεώσεις της κάθε επιχείρησης;
 • Ποιές οι προβλέψεις του έτους;
 • Ποιά η προσωπική και η εταιρική ρευστότητα;
 • Ποιά η καθαρή θέση;

Με το Small Family Office, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται για τις επιχειρήσεις, καταλήγουν καθημερινά και συγκεντρωτικά  στο … κινητό του τηλέφωνο!

ο οποίος έστω ότι συμμετέχει σε διάφορα εταιρικά σχήματα (μέλος ΔΣ, συμμετοχή σε ΙΚΕ), ενώ παράλληλα καλείται να τακτοποιεί τις διάφορες οικογενειακές υποχρεώσεις  του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση, συγκεντρωτική πληροφόρηση (στο κινητό του τλφ) και συγχρονισμός (κοντρόλ – οργάνωση – προγραμματισμός)  όλων αυτών των θεμάτων του, κερδίζοντας  χρόνο για τον ίδιο και την οικογένεια του.

ο οποίος ζει πλέον στην αλλοδαπή.  Στην Ελλάδα λόγω ότι έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία, αλλά και από συμμετοχές σε διάφορα εταιρικά σχήματα, καλείται, με την ετήσια επίσκεψή του, να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του (ΔΟΥ, ΕΝΦΙΑ πληρωμές λογαριασμών κλπ).

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση, συγκεντρωτική πληροφόρηση (στο κινητό του τλφ – όπου και αν βρίσκεται) και συγχρονισμός, τακτοποίηση όλων των εγχώριων υποχρεώσεών του.

το οποίο χρειάζεται έναν σύμβουλο για όλα τα θέματά του.  Για τα επόμενα σχέδιά του, για την διαχείριση της περιουσίας του, για τις βέλτιστες οικονομικές επιλογές του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση, συγκεντρωτική πληροφόρηση (στο κινητό του τλφ) και συγχρονισμός – τακτοποίηση όλων των καθημερινών υποχρεώσεών του.

έστω πρώην στέλεχος πολυεθνικής, ο οποίος χρειάζεται έναν σύμβουλο για όλα τα θέματά του.  Για τα επόμενα σχέδιά του, για την διαχείριση της περιουσίας του, για τις βέλτιστες οικονομικές επιλογές, τόσο για τον ίδιο αλλά και για όλη την οικογένειά του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση, συγκεντρωτική πληροφόρηση (στο email – κινητό του τλφ) και συγχρονισμός – τακτοποίηση όλων των καθημερινών υποχρεώσεών του.

Συγκεντρωτική Πληροφόρηση

To Small Family Office αποτελεί τη λύση στην καθημερινή ανάγκη για περισσότερο έλεγχο και συγκεντρωτική πληροφόρηση στις συνολικές δραστηριότητες – υποχρεώσεις της σύγχρονης επιχειρηματικής οικογένειας.

Σε ποιους απευθύνεται (ενδεικτικά Α-Ε):

ο οποίος έστω ότι δραστηριοποιείται σε Αττική, Θεσσαλονίκη και Κυκλάδες.

 • Τί γίνεται στην κάθε επιχείρησή του;

 • Ποιά η πορεία εργασιών της κάθε επιχείρησης;

 • Ποιές οι υποχρεώσεις της κάθε επιχείρησης;

 • Ποιές οι προβλέψεις του έτους;

 • Ποιά η προσωπική και η εταιρική ρευστότητα;

 • Ποιά η καθαρή θέση;

Με το Small Family Office, όλες οι πληροφορίες που χρειάζεται για τις επιχειρήσεις, καταλήγουν καθημερινά στο … κινητό του τηλέφωνο!

ο οποίος (πχ) συμμετέχει σε διάφορα εταιρικά σχήματα (μέλος ΔΣ, συμμετοχή σε ΙΚΕ), ενώ παράλληλα καλείται να τακτοποιεί τις διάφορες οικογενειακές υποχρεώσεις  του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση (στο κινητό του τλφ) και συγχρονισμός (κοντρόλ – οργάνωση – προγραμματισμός)  όλων αυτών των θεμάτων του, κερδίζοντας  χρόνο για τον ίδιο και την οικογένεια του.

ο οποίος ζει πλέον στην αλλοδαπή.  Στην Ελλάδα λόγω ότι έχει έσοδα από ακίνητη περιουσία, αλλά και από συμμετοχές σε διάφορα εταιρικά σχήματα, καλείται, με την ετήσια επίσκεψή του, να τακτοποιήσει όλες τις υποχρεώσεις του (ΔΟΥ, ΕΝΦΙΑ πληρωμές λογαριασμών κλπ).

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση (στο κινητό του τλφ – όπου και αν βρίσκεται) και συγχρονισμός, τακτοποίηση όλων των εγχώριων υποχρεώσεών του.

το οποίος χρειάζεται έναν σύμβουλο για όλα τα θέματά του.  Για τα επόμενα σχέδιά του, για την διαχείριση της περιουσίας του, για τις βέλτιστες οικονομικές επιλογές του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση (στο κινητό του τλφ) και συγχρονισμός – τακτοποίηση όλων των καθημερινών υποχρεώσεών του.

πρώην στέλεχος πολυεθνικής, ο οποίος χρειάζεται έναν σύμβουλο για όλα τα θέματά του.  Για τα επόμενα σχέδιά του, για την διαχείριση της περιουσίας του, για τις βέλτιστες οικονομικές επιλογές, τόσο για τον ίδιο αλλά και για όλη την οικογένειά του.

Με το Small Family Office, υπάρχει καθημερινή ενημέρωση (στο κινητό του τλφ) και συγχρονισμός – τακτοποίηση όλων των καθημερινών υποχρεώσεών του.

Case Studies

Small Family Office

Επίσκεψη στο χώρο σας