Δηλώσεις Κτηματολογίου

Δηλώσεις ΚτηματολογίουΕίναι μια πλήρης καταγραφή όλων των ακινήτων και των δικαιωμάτων (εγγραπτέων) πάνω σ΄αυτά σε όλη τη χώρα, με σκοπό την προστασία και την κατοχύρωσή τους.

Η κτηματογράφηση ξεκινά με την απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με την οποία κηρύσσει μια περιοχή υπό κτηματογράφηση και ολοκληρώνεται με τη δημοσίευση της απόφασης του Φορέα Ελληνικό Κτηματολόγιο στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης με την οποία κηρύσσεται περαιωμένη η κτηματογράφηση και ορίζεται η έναρξη ισχύος του Κτηματολογίου στην κτηματογραφημένη περιοχή. Η πρώτη φάση της κτηματογράφησης είναι η υποβολή δηλώσεων από τους πολίτες που έχουν δικαιώματα σε ακίνητα της συγκεκριμένης υπό κτηματογράφηση περιοχής.

Συνοπτικά, το Κτηματολόγιο είναι ένα σύστημα πολύ πιο σύγχρονο και ολοκληρωμένο από το παλαιό σύστημα Υποθηκών και Μεταγραφών που υποστηρίζουν τα Υποθηκοφυλακεία. Με την καταγραφή στο κτηματολόγιο επιτυγχάνουμε την πλήρη καταγραφή της πληροφορίας που αφορά σε κάθε ακίνητο, συνδυάζοντας τη χωρική με τη νομική πληροφορία. Ως προς την εγγύηση της νομικής πληροφορίας, η υπεροχή της κτηματολογικής βάσης έγκειται στο ότι είναι κτηματοκεντρικά δομημένη. Δηλαδή, παρέχει τη δυνατότητα έρευνας με βάση το ακίνητο και όχι το πρόσωπο, όπως συμβαίνει στα Υποθηκοφυλακεία. Ως προς την τεχνική πληροφορία, η κτηματολογική βάση εξασφαλίζει στον πολίτη πρόσβαση στα γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου, που σήμερα δεν είναι καταγεγραμμένα σε καμία βάση. Επιπλέον, στο κτηματολόγιο καταγράφονται δικαιώματα που σήμερα δεν είναι καταχωρισμένα σε καμία βάση δεδομένων, όπως είναι η συνήθης στην ελληνική περιφέρεια άτυπη πρακτική της χρησικτησίας.

Ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου είναι ο μοναδικός για κάθε ακίνητο 12ψήφιος αριθμός, με τον οποίο γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Κτηματολογίου. Κάθε ένα από τα ψηφία που τον αποτελούν προσδιορίζει συγκεκριμένη πληροφορία πχ προκαποδιστριακό Νομό (σήμερα Π.Ε.) στο οποίο βρίσκεται το γεωτεμάχιο, προκαποδοστριακό Δήμο/Δημοτικό Διαμέρισμα/Κοινότητα, τον «κτηματολογικό τομέα», την «κτηματολογική ενότητα» και τέλος τον αύξοντα αριθμό του γεωτεμαχίου εντός της ενότητας.

Αρχική Κτηματολογική Εγγραφή είναι η πρώτη εγγραφή ενός ακινήτου στο Κτηματολόγιο, δηλαδή η εγγραφή που εμφανίζεται στο κτηματολογικό βιβλίο μιας περιοχής μετά την ολοκλήρωση της κτηματογράφησης και πριν την έναρξη λειτουργίας του Κτηματολογίου στη συγκεκριμένη περιοχή. Πάνω στην εγγραφή αυτή στηρίζεται κάθε μεταγενέστερη εγγραφή δικαιώματος.

Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί πλέον σε πρόγραμμα κτηματογράφησης. Ενημερωθείτε σχετικά από την Μηχανή Αναζήτησης Περιοχών στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, δίνοντας τον ΟΤΑ και την περιοχή που σας ενδιαφέρει.  Φροντίστε παράλληλα να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας π.χ. να ελέγξετε αν οι τίτλοι κυριότητάς σας έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσετε εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.α.

Όλες οι περιοχές της χώρας έχουν ενταχθεί πλέον σε πρόγραμμα κτηματογράφησης. Ενημερωθείτε σχετικά από την Μηχανή Αναζήτησης Περιοχών στην αρχική σελίδα της ιστοσελίδας, δίνοντας τον ΟΤΑ και την περιοχή που σας ενδιαφέρει.  Φροντίστε παράλληλα να τακτοποιήσετε όλες τις εκκρεμότητες που ενδεχομένως έχετε σχετικά με την ακίνητη περιουσία σας π.χ. να ελέγξετε αν οι τίτλοι κυριότητάς σας έχουν μεταγραφεί στο Υποθηκοφυλακείο, εάν υπάρχουν σφάλματα στα συμβόλαια ή να τακτοποιήσετε εκκρεμή προσύμφωνα, διαλυτικές αιρέσεις στα συμβόλαια αγοράς κ.α.

Τα κτηματογραφικά στοιχεία του Κτηματολογίου Δωδεκανήσου (που περιλαμβάνει τη Ρόδο, την Κω και τμήμα της Λέρου) ψηφιοποιούνται και μηχανοργανώνονται με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι συμβατά με τη βάση δεδομένων του Εθνικού Κτηματολογίου. Παράλληλα, το περιεχόμενο της βάσης δεδομένων που δημιουργείται θα αναπαριστά με πιστότητα την αντίστοιχη αναλογική πληροφορία των ειδικών κτηματολογίων δίχως να γίνεται σ΄αυτή τη φάση καμία βελτίωση στο περιεχόμενο ή στη χωρική διόρθωση των δεδομένων.
Δικαιολογητικά:

Συμβόλαιο

Α.Δ.Τ.

Εντοπισμός Ακινήτου

Πληρωμή Τέλους Κτηματολογίου
Δικαιολογητικά:

Συμβόλαιο

Α.Δ.Τ.

Εντοπισμός Ακινήτου

Πληρωμή Τέλους Κτηματολογίου

Ενδιαφέρομαι