Ιατρική 2018-05-12T18:02:08+00:00

Slide1

iΙατρική
Διαγνωστικό, Πολυιατρείο
Ιατρός, Φαρμακείο.

«...δεν έχω το χρόνο να ασχολούμαι με θέματα λογιστηρίου...»

«...θέλω να αισθάνομαι ήσυχος αν έρθουν για έλεγχο...»

«...ποια τα μηνιαία αποτελέσματα μου ...»

«....ποια η πρόβλεψη του φετινού φόρου εισοδήματος ...»

«...ποιες οι εκκρεμότητες με ΕΟΠΥΥ, ΤΣΑΥ...θέλω άμεσα ενημερότητες...»


Εξέτασε την πρόταση μας
6